Covid19

De rijksoverheid heeft een website gelanceerd om snel naar alle relevante maatregelen rondom de corona-crisis te kunnen doorklikken.

De belangrijkste (financiële) maatregelen zijn:

TOGS: De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is 1 van de 9 noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Via de regeling TOGS kan deze specifieke groep ondernemers sinds vrijdag 27 maart een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten betalen, zoals bijvoorbeeld de huur van een bedrijfspand.

NOW-subsidie: Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) tot maximaal 90% van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten  ten minste 20% omzet te verliezen over 3 maanden door de coronacrisis.

TOZO: De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

Belastingen: Ondernemers kunnen bijzonder uitstel aanvragen van betaling van belastingschulden. Ook rekent de Belastingdienst de komende tijd geen verzuimboete als ondernemers niet (op tijd) betalen. Met deze maatregelen wil het kabinet ondernemers ondersteunen tijdens de coronacrisis.

 

Hier vindt u alle financiële regelingen die er momenteel zijn.
Uiteraard helpen wij u graag bij het aanvragen daarvan.