FLEX—BV

Per 01 oktober 2012 is het nieuwe BV-recht in werking getreden. Er is veel veranderd.
Hieronder een opsomming van de belangrijkste wijzigingen.

· Oprichting eenvoudiger. Er worden minder eisen gesteld aan de oprichting van een bv. Het verplichte minimumkapitaal van 18.000 euro, de bankverklaring en de accountantscontrole bij inbreng in natura worden afgeschaft. Zo wordt het voor kleinere en startende ondernemers gemakkelijker om te kiezen voor een bv.

· Betere crediteurenbescherming. Om schuldeisers te beschermen mag de bv geen dividend uitkeren wanneer duidelijk is dat het bedrijf haar schulden niet kan blijven betalen. Bestuurders en aandeelhouders die onzorgvuldig hebben gehandeld, kunnen aansprakelijk worden gesteld.

· Meer inrichtingsvrijheid. Ondernemers krijgen meer vrijheid bij de inrichting van kleinere ondernemingen, joint ventures en concerns. Hierdoor kunnen zij beter en sneller inspelen op veranderingen in de markt en hun concurrentiepositie versterken. bv’s krijgen meer speelruimte om in de statuten af te wijken van bepalingen in de wet. Het bedrijf kan bijvoorbeeld vastleggen dat iedere aandeelhouder zijn eigen bestuurder benoemt. Of bepalen dat er stemrechtloze of winstrechtloze aandelen worden uitgegeven.

· Verruiming mogelijkheden besluitvorming. Daarnaast wordt het voor aandeelhouders eenvoudiger om besluiten buiten vergadering te nemen. Ook mogen aandeelhoudersvergaderingen in het buitenland worden gehouden en wordt de regeling voor deelname van certificaathouders aan de vergaderingen verduidelijkt.

· Afschaffing blokkeringsregeling. De verplichte blokkeringregeling wordt in het wetsvoorstel afgeschaft. Deze regeling bepaalt nu nog dat wanneer de aandeelhouder zijn aandelen wil verkopen, hij daar goedkeuring voor nodig heeft van zijn mede-aandeelhouders of de aandelen eerst moet aanbieden aan zijn mede-aandeelhouders. De nieuwe regeling laat ruimte om de overdracht van aandelen wel of niet te beperken. Ook kan de overdracht voor een bepaalde periode geheel worden uitgesloten.

 

De wijzigingen gelden voor álle BV’s. Voor de ‘oude’ BV’s is echter weinig veranderd omdat veel van de wijzigingen in de statuten van deze ‘oud-regime’-BV’s anders geregeld zijn; en de statuten zijn altijd leidend.

 

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op!